Zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym.

Zajęcia z terapii niemowląt oraz małych dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, asymetrią złożeniową ciała, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, zaburzeniami ruchu pochodzenia ośrodkowego, mózgowym porażeniem dziecięcym, problemami rozwojowymi wcześniaków, uszkodzeniem splotu ramiennego - zgodnie z koncepcją Bobath, wadami postawy oraz schorzeniami ortopedycznymi.

Zajęcia grupowe i indywidualne prowadzi mgr Marta Jankowska fizjoterapeutka